Log in

Sessió d'orientació laboral a la UdG

El 9 de maig va tenir lloc a la UdG una sessió informativa sobre els beneficis que té la col·legiació i quin paper juga el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona en el transcurs de la carrera professionals de les arquitectes tècniques i dels arquitectes tècnics.

En aquesta jornada, on va participar el President del Col·legi Antoni Bramon, el Gerent Jordi Tarrés i la Cap de visats Sònia Vergés, es van tractar, entre altres aspectes la funció essencial del CATGI, quins avantatges té la col·legiació i diferent aspectes de la professió.

Fins essencials del CATGI

1. Ordenar dins el marc de les lleis i vetllar per l’exercici de la professió de les persones col·legiades.
2. Representar els interessos generals de la professió, especialment en les relacions amb l’Administració, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell de Col·legis de Catalunya.
3. Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades.
4. Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos de la ciutadania, d’acord amb les atribucions i els documents contractuals.

Durant la jornada es van destacar diferents serveis que el Col·legi posa a disposició dels col·legiats, entre altres recursos destaquem:

borsa treball

  formacio

 

També es va fer menció dels serveis que ofereix el Col·legi referents a recursos informàtics i assegurances.

Serveis i aplicacions informàtiques

Centre Col·legial d'Informàtica (CCI)

aplicacions informatiques

Assegurances

Serveis La Punxa

assegurances

Hi ha molts més avantatges que et pot oferir el Col·legi, si voleu més informació sobre aquest beneficis i serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres o visiteu la nostra pàgina web aparellador.cat.

10/05/2024